მთავარიჩვენ შესახებ
ცენტრის შესახებდებულება შინაგანაწესისამსახურის ფუნქციებითანამშრომელთა ფუნქცია-მოვალეობებისტრუქტურადირექტორიმოადგილეები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სტრატეგიული გეგმა საბანკო რეკვიზიტებივირტუალური ტური2015 წლის პროგრამები2014 წლის პროგრამები
კონკურსებისქემა
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაСхема начала деятельности учителя, его профессионального развития и продвижения по карьереՈւսուցչի գործունեություն սկսելու, մասնագիտական զարգացման և կարիերային առաջընթացի սխեմա Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişafı və karyera irəliləyişi sxemi2011-2014 წლებში პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართულ მასწავლებელთა შეფასებამასწავლებლობის მსურველთა კვალიფიკაციის შესაბამისობაკერძო სკოლების სქემასთან თავსებადობის დადგენის წესი
პროგრამები
სტანდარტებიპესტალოციასწავლე საქართველოსთვისასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთადქართული ენა მომავალი წარმატებისთვისინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგები პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა
პროგრამის მიზნები 2015 წლის პროგრამა2014 წლის პროგრამა2014 წლის პროგრამის ანგარიში2013 წლის ანგარიშიპროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული სტანდარტიპროფესიული განათლების მასწავლებლის პროფესიული ეთიკის კოდექსიპროფესიული განათლების მასწავლებელთა მომზადებისა და განვითარების კონცეფციამასწავლებელთა მომზადებისა და პროფესიული განვითარების კონცეფციის იმპლემენტაცია 2014-2017
"სასკოლო ქსელების" პროგრამა“განათლების მართვის” პროგრამადამწყები მასწავლებლის მხარდაჭერის პროგრამა
რესურსებიგალერეაკონტაქტისაჯარო ინფორმაცია
ტრენერთა სკოლა 
პროგრამები
 სტანდარტები
 პესტალოცი
 ასწავლე საქართველოსთვის
 ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთად
 ქართული ენა მომავალი წარმატებისთვის
 ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგები
 პროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამა
 "სასკოლო ქსელების" პროგრამა
 “განათლების მართვის” პროგრამა
 დამწყები მასწავლებლის მხარდაჭერის პროგრამა

მაძიებლობა
 

მასწავლებლობის მაძიებლობის სახელმწიფო პროგრამის შესახებ

თანამედროვე სკოლას სულ უფრო მზარდი მოთხოვნების პირობებში უწევს მოქმედება. ეს პირდაპირ უკავშირდება საზოგადოებრივ დაკვეთას, რომ სკოლაში სასწავლო პროცესი უფრო მაღალ დონეზე წარიმართოს, ვიდრე აქამდე ხდებოდა. შესაბამისად, სასწავლო პროცესის უზრუნველყოფა კონკურენტუნარიანი პედაგოგებით კვლავ მწავე საკითხად რჩება.

ბევრი კვლევა ცხადყოფს, რომ მოსწავლეთა აკადემიურ წარმატებებსა და პოზიტიურ ქცევას პირველ რიგში მასწავლებლის პროფესიონალიზმი განაპირობებს. ასევე კარგად არის ცნობილი, რომ უკანასკნელ ათწლეულებში პედაგოგიურმა თეორიამ და პრაქტიკამ მნიშვნელოვანი ცვლილებები განიცადა ფსიქოლოგიაში, ანთროპოლოგიაში, ლინგვისტიკაში, ნეიროფიზიოლოგიასა და სხვა მეცნიერებებში ჩატარებული კვლევების კვალდაკვალ. თანამედროვე მასწავლებლის საქმიანობაში, რომელიც ტრადიციულად ხელოვანის ოსტატობასთან უფრო იყო ასოცირებული, ბოლო პერიოდში სულ უფრო დიდ ადგილს იკავებს სწავლისა და განვითარების თანამედროვე თეორიებისა და სხვა სამეცნიერო დისციპლინების ცოდნა. ამდენად, ჩვენ საქმე გვაქვს პროფესიასთან, რომელიც სულ უფრო მეტ, მაღალი დონის კომპეტენციას მოითხოვს. კარგი მასწავლებლისათვის აუცილებელი კომპეტენციები ახლა უფრო ,,შესწავლადი‘‘ გახდა, ხოლო უწინ მასწავლებლობის ბუნებრივ ნიჭთან იყო ასოცირებული.

მაძიებლობის ინსტიტუტის დანერგვა ზემოთ აღწერილი სირთულეების დაძლევას ემსახურება. მისი შემოღებით სასკოლო სისტემა ყოველწლიურად შეივსება ისეთ მასწავლებელთა ნაკადით, რომლებსაც გადალახული აქვთ სკოლის ადმინისტრაციასთან, პერსონალთან, ბავშვებთან და მშობლებთან ურთიერთობის პირველადი ბარიერები, პრაქტიკულად აქვს გამოცდილი სასწავლო პროცესის და კლასის მართვის სტრატეგიები და გამომუშავებული აქვს საკუთარი საქმიანობის შეფასების საბაზისო უნარი. გარდა ამისა, მაძიებლობის პერიოდის გავლით დამწყები მასწავლებელი სასწავლო პროცესის დაგეგმვასთან, წარმართვასთან, შეფასებასა და ანგარიშგებასთან დაკავშირებული უამრავი პრაქტიკული ინსტრუმენტით აღიჭურვება.

მასწავლებლობის მაძიებელობის მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამ2008-2010 მასწავლებლობის მაძიებლობის საპილოტე პროექტის საფუძველზე მომზადდა.

სახელმწიფო პროგრამის განხორციელება 2010-2011 სასწავლო წლიდან დაიწყო თბილისის, გორის, თელავის, ახალციხის, ქუთაისის, ბათუმისა და ზუგდიდის საჯარო და კერძო სკოლებში.

მაძიებლის პედაგოგიურ საქმიანობას ხელმძღვანელობს და კოორდინირებას უწევს მენტორი- კვალიფიციური, გამოცდილი და პრაქტიკოსი პედაგოგი, რომელსაც გავლილი აქვს სპეციალური ტრენინგი მენტორობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

პროგრამის ფარგლებში შემუშავდა მაძიებლის სტანდარტი, რომელიც მაძიებლის საქმიანობის შეფასების კიდევ ერთი ინსტრუმენტს წარმოადგენს.

2011-2012 პროგრამის ფარგლებში შეირჩა 130 მენტორი და 450-მდე მაძიებელი თბილისის, გორის, თელავის, ახალციხის, ოზურგეთის, ქუთაისის, ბათუმის, ზუგდიდის, ფოთისა და რუსთავის საჯარო და კერძო სკოლებში.