მთავარიჩვენ შესახებ
ცენტრის შესახებდებულება შინაგანაწესისამსახურის ფუნქციებითანამშრომელთა ფუნქცია-მოვალეობებისტრუქტურადირექტორიმოადგილეები მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის სტრატეგიული გეგმა საბანკო რეკვიზიტებივირტუალური ტური2015 წლის პროგრამები2014 წლის პროგრამები 2016 წლის პროგრამები
კონკურსებისქემა
მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემაСхема начала деятельности учителя, его профессионального развития и продвижения по карьереՈւսուցչի գործունեություն սկսելու, մասնագիտական զարգացման և կարիերային առաջընթացի սխեմա Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişafı və karyera irəliləyişi sxemi2011-2014 წლებში პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართულ მასწავლებელთა შეფასებამასწავლებლობის მსურველთა კვალიფიკაციის შესაბამისობაკერძო სკოლების სქემასთან თავსებადობის დადგენის წესიბრძანებებივიდეო ინსტრუქციები
პროგრამები
სტანდარტებიპესტალოციპროფესიული განათლების მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების პროგრამამასწავლებელთა და სკოლის დირექტორთა პროფესიული განვითარების პროგრამა ასწავლე და ისწავლე საქართველოსთან ერთადსკოლის მასწავლებელთა ონლაინ სისტემაში ჩართვა და დამეგობრება ევროპის ქვეყნების მასწავლებლებთან (eTwinning Plus)ასწავლე საქართველოსთვისდამწყები მასწავლებლის მხარდაჭერის პროგრამაინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ტექნოლოგიების ტრენინგების პროგრამაარაქართულენოვანი სკოლების მასწავლებლების პროფესიული განვითარების პროგრამა
რესურსებიგალერეაკონტაქტისაჯარო ინფორმაცია
ტრენერთა სკოლა 
სქემა
 მასწავლებლის საქმიანობის დაწყების, პროფესიული განვითარებისა და კარიერული წინსვლის სქემა
 Схема начала деятельности учителя, его профессионального развития и продвижения по карьере
 Ուսուցչի գործունեություն սկսելու, մասնագիտական զարգացման և կարիերային առաջընթացի սխեմա
  Müəllimin iş fəaliyyətinin başlanılması, peşəkar inkişafı və karyera irəliləyişi sxemi
 2011-2014 წლებში პროფესიული განვითარების სქემაში ჩართულ მასწავლებელთა შეფასება
 მასწავლებლობის მსურველთა კვალიფიკაციის შესაბამისობა
 კერძო სკოლების სქემასთან თავსებადობის დადგენის წესი
 ბრძანებები
 ვიდეო ინსტრუქციები

ბრძანებები
 

ბრძანება N 56

„მასწავლებლის შიდა შეფასების სტანდარტიზებული ინსტრუმენტების დამტკიცების შესახებ“ სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 28 თებერვლის N39 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

მასწავლებლის შიდა შეფასების სტანდარტიზებული ინსტრუმენტები

ბრძანება N 54

საგნის გამოცდისთვის გათვალისწინებულ ტესტირებაზე სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულ ცენტრში რეგისტრაციის გამოცხადებისა და სარეგისტრაციო განცხადების ფორმის დამტკიცების შესახებ

ბრძანება N 293

ბრძანება N 235
მასწავლებლის შიდა შეფასების შედეგებისა და მასწავლებლისთვის სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭებასთან, შენარჩუნებასა და შეწყვეტასთან დაკავშირებით მასწავლებლის შეფასების ჯგუფის წინადადების გასაჩივრებისთვის გათვალისწინებული საპრეტენზიო განაცხადის ფორმის დამტკიცებისა და საპრეტენზიო განაცხადის წარდგენის ვადის განსაზღვრის შესახებ


ბრძანება N05-207

ბრძანება N05-178

ბრძანება N13

ბრძანება N14

ბრძანება N279

ბრძანება N155
„მასწავლებლის მიერ ელექტრონულ სისტემაში, მისთვის განკუთვნილ ელექტრონულ სივრცეში მასწავლებლის პროფესიულ საქაღალდეში დოკუმენტების განთავსების ვადის განსაზღვრის შესახებ“ სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2015 წლის 31 დეკემბრის N05-207 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება N135

ბრძანება N161
„ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მასწავლებლის შეფასების შედეგებისა და მასწავლებლისთვის სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების, შენარჩუნებისა და შეწყვეტის შესახებ წინადადების ელექტრონულ სისტემაში განთავსების ვადების განსაზღვრის შესახებ“ სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2016 წლის 14 ივნისის N135 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ
ბრძანება N210
,,ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ მასწავლებლის შეფასების შედეგებისა და მასწავლებლისთვის სქემით განსაზღვრული სტატუსის მინიჭების,შენარჩუნებისა და შეწყვეტის შესახებ წინადადების ელექტრონულ სისტემაში განთავსების ვადის განსაზღვრის შესახებ“ სსიპ-მასწავლებელთა პროფესიული გავნითარებსი ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2016 წლის 14 ივნისის N135 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ბრძანება N217